Lektira za vjeronauk

Nakladna zadruga Ognjište iz Zagreba radi na projektu objave djela hrvatskih književnika prikladnih za čitatelje koji su polaznici školskog i crkvenog vjeronauka. U tom smislu objavit će se djela sljedećih književnika dr. Rudolf Vimer, Štefa Jurkić, Sida Košutić, Hijacint Bošković, Alban Stolz i dr.

U prvom dijelu projekta predviđeno je objaviti sljedeća djela:

  1. dr. Rudolf Vimer: MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA
  2. dr. Rudolf Vimer: ISUS KRIST, knjiga I.
  3. dr. Rudolf Vimer: ISUS KRIST, knjiga II.
  4. dr. Rudolf Vimer: ISUS KRIST, knjiga III.
  5. Štefa Jurkić: BL. IMELDA LAMBERTINI
  6. Štefa Jurkić: SV. KATARINA SIJENSKA
  7. Sida Košutić: SLUGA VJEČNE MUDROSTI
  8. Hijacint Bošković: ALBERT VELIKI
  9. Hijacint Bošković: SVEĆENIČKA ŽRTVA
  10. Alban Stolz: SVETA ELIZABETA

Tijek projekta može se pratiti u dolje navedenim Vijestima.

U Zagrebu, 27. prosinca 2017.

Vijesti