Islamski utjecaj na hrvatsku književnost

Nakladna zadruga Ognjište iz Zagreba, u suradnji s Hrvatskim institutom za istraživanje islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti, radi na projektu objave djela hrvatskih književnika muslimanske vjeroispovjesti. U ovom smislu radi se o djelima književnika muslimanskog podrijetla između dvaju ratova među kojima su: Salih Alić, Salih-beg Akamović, Safet-beg Bašagić Redžepašić, Abdurezak Hifzi Bjelavac, Mehmed Ĉaušević, Džemaludin Ĉaušević, Husnija Ĉengić, Enver Ĉolaković, Musa Ćazim Ćatić, Vejsil Ćurčić, Mehmedalija Mak Dizdar, Abdulah Dizdarević, Husejin Đogo, Rasim Filipović, Mustafa H. Grabčanović, Kasim Gujić, Osman Nuri Hadžić, Fadil Hadžić, Muhamed Hadžijahić (koji o ovome problemu raspravlja u svojoj knjizi Hrvatska muslimanska književnost prije 1878. godine, Sarajevo, 1938.), Hadži Mehmed Handžić, Rešad Kadić, Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Riza-beg Kapetanović Ljubušak, Hasan Kikić, Hamdija M. Kreševljaković (autor djela Kratak pregled hrvatske knjige u Herceg-Bosni, Sarajevo, 1912.) , Džafer-beg Kulenović, Nahid Kulenović, Mehmed Dželaludin Kurt, Ademaga Mešić, Edhem Mulabdić, Hamdija Mulić, Ahmed Muradbegović, Abdurahman Nametak, Alija Nametak, Fehim Hasan Nametak, Šemsudin Sarajlić, Fehim Spaho, Hamid Ekrem Šahinović, Munir Ekremov Šahinović, Murat Šuvalić, Mahmud Traljić, Seid M. Traljić, Džemila Hanumica Zekić, Omer Zubrić, Ismet Žunić, i dr.

U prvom dijelu projekta objavit će se sljedeća djela:

 1. Salih Alić: Lirski akvareli
 2. Salih Alić: Ranjeni galeb
 3. Ahmed Muradbegović: Husein beg Gradaščević
 4. Ahmed Muradbegović: Omer paša Latas 1850. - 1852.
 5. Alija Nametak: Bajram žrtava
 6. Alija Nametak: Dobri bošnjani
 7. Muhamed Hadžijahić: Hrvatska muslimanska književnost prije 1878.
 8. Safvet-beg Bašagić: Znameniti hrvati, bošnjaci i hercegovci u turskoj carevini
 9. Edhem Mulabdić: Na obali Bosne
 10. Ismet Žunić: Ahbab je ranjen, pjesme
 11. Munir Ekremov Šahinović: Muslimani u prošlosti i budućnosti hrvatstva
 12. Munir Ekremov Šahinović: Albanija kroz nezavisnost: 1912. - 1939.
 13. Abdurezak Hifzi Bjelevac: Minka
 14. Abdurezak Hifzi Bjelevac: Merika
 15. Enver Čolaković: Izbor iz neobjavljenih radova

Tijek projekta možete pratiti na dalje navedenim vijestima.

U Zagrebu, 3. listopada 2017.

Vijesti