Prijedlog Državnim i Gradskim tijelima od 16. siječnja 2018.

 

Ognjište Nakladna zadruga, Zagreb, Pete poljanice 7
IBAN: HR8924840081105270291 RBA d.d.
OIB: 21659320513
MB: 02567571
e-mail: naklada.ognjiste@gmail.com
mob. 091/3388433

Klub ljubitelja Gilberta
Keitha Chestertona
Zagreb, Četvrte poljanice 8
e-mail: chesterton.klub@gmail.com
mob. 091/3388432

 

Zagreb, 16. siječnja 2018.

Ministarstvo državne imovine
dr. sc. Goran Marić
ministar
Dežmanova ulica 10
10000 Zagreb

 

Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport
mr. sc. Ivica Lovrić
pročelnik
Ilica 25
10000 Zagreb

 

Gradski ured za imovinsko – pravne
poslove i imovinu Grada
Damir Lasić
pročelnik
Trg Stjepana Radića 1/IV
10000 Zagreb

Predmet: Prijedlog – molba
za dodjelu prostora na korištenje.-

 

Cijenjeni g. ministre!

Cijenjena gospodo dužnosnici Grada Zagreba!

Molimo Vas dodjelu na korištenje, a uz prikladne uvjete prostora u Zagrebu na lokaciji Ilica 25, odnosno eventualno na lokaciji Bogovićeva 2.

Navedeni prostor namjeravamo koristiti za potrebe knjižare nakladne zadruge Ognjište iz Zagreba, te za potrebe Spomen galerije Zvonimir Katalenić.

Dajemo temeljne informacije o radu nakladne zadruge Ognjište:

Zadruga je utemeljena 2009. godine. Bavi se objavom djela zapostavljenih, “zaboravljenih” i progonjenih hrvatskih književnika posebno onih koji su vezani uz grad Zagreb. Također objavljuje i djela književnika tradicijske usmjerenosti.

Nakladna zadruga Ognjište do danas je objavila preko 70 knjiga.

Zadruga u svom sastavu ima i internetski antikvarijat s preko 15.000 knjiga, dijelom velike kulturne vrijednosti.

U traženom prostoru smjestio bi se odjel Zadruge, koji se bavi prodajom vlastitih izdanja, kao i knjiga posvećenih gradu Zagrebu.

Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona (utemeljen kao udruga 1. lipnja 1998., registracija usklađena s programom rad 15. prosinca 2017.) promiče književno djelo Gilberta Keitha Chestertona. U suradnji (početno kao Inicijativa) s nakladnom zadrugom Ognjište udruga je potakla objavu sljedećih njegovih djela: Nedužnost oca Browna, Mudrost oca Browna, Nevjerica oca Browna, Tajna oca Browna, Skandal oca Browna, Napoleon od Notting Hilla, Stabla ponosa i Kvartet kreposnih kriminalaca.

Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona utemeljio je Spomen galeriju “Zvonimir Katalenić”, koja će predvidivo sadržati i staviti na uvid kulturnoj javnosti djela Zvonimira Katalenića, kako njegove objavljene radove iz književnosti i književne kritike i rukopise, tako i slike, bilo u originalu (nakon otkupa) bilo u reprodukciji.

Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona u traženom prostoru smjestio bi Spomen galeriju, ali i organizirao svoj rad kroz prigodne smotre kao što su izložbe, savjetovanja, predstavljanja, okrugli stolovi i sl.

Naš projekt utemeljenja Spomen galerije “Zvonimir Katalenić” smatra vrijednim Turistička zajednica Grada Zagreba koja nam je, u svezi s utemeljenjem Spomen galerije, rekla sljedeće: “Ukoliko se nešto od navedenog realizira Turistička zajednica se može uključiti na način da spomen galeriju promovira putem svojih komunikacijskih kanala.” (dopis od 19. prosinca 2017.)

 

dr. sc. Tomislav Dragun
upravitelj

Hrvoje Mirković
predsjednik