Odluka od 8. siječnja 2018.

Udruga – Klub ljubitelja
Gilberta Keitha Chestertona
Zagreb, Četvrte poljanice 8
e-mail: chesterton.klub@gmail.com
mob. 091/3388432 i 091/3388433

Zagreb, 8. siječnja 2018.

Odluka

Na sjednici Skupštine udruge Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona, Zagreb, koja je održana 8. siječnja 2018. godine odlučeno je kako slijedi:

  1. Pokreće se nakladnički projekt “Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona”.

2. U okviru projekta objavit će se djela Gilberta Keitha Chestertona kao i informacije o njegovom životu i radu.

3. Projektom su obuhvaćena sljedeća djela Gilberta Keitha Chestertona:

– Tales of the Long Bow
– The Poet and the Lunatics
– The Sword of Wood
– The White Pillars Murder
– The Return of Don Quixote
– The Flying Inn
– Magic

4. U okviru prvog dijela projekta objavit će se knjige Tales of the Long Bow, The Poet and the Lunatics.

5. Projekt će se realizirati preko nakladne zadruge Ognjište iz Zagreba, te će se nastavno vezati s      dosad objavljenim njenim nakladničkim nizom.

6. Zadužuje se predsjednik udruge Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona za realizaciju ove odluke.

Hrvoje Mirković
predsjednik Skupštine