Odluka od 30. prosinca 2017.

Udruga – Klub ljubitelja
Gilberta Keitha Chestertona
Zagreb, Četvrte poljanice 8
e-mail: chesterton.klub@gmail.com
mob. 091/3388432 i 091/3388433

Zagreb, 30. prosinca 2017.

Odluka

Na sjednici Skupštine udruge Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona, Zagreb, koja je održana 30. prosinca 2017. godine odlučeno je kako slijedi:

 1. Osniva se Spomen galerija “Zvonimir Katalenić”.
 2. Spomen galerija “Zvonimir Katalenić” djeluje u prostorima u Zagrebu, koji će se osigurati u dogovoru i suradnji s nadležnim službama Ministarstva državne imovine, Grada Zagreba i Turističke zajednice grada Zagreba.
 3. Upravitelj Spomen galerije “Zvonimir Katalenić” je Hrvoje Mirković.
 4. Spomen galerija “Zvonimir Katalenić” djeluje u okviru trajne poslovne suradnje između udruge Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona i nakladne zadruge Ognjište.
 5. U Spomen galeriji “Zvonimir Katalenić” bit će predstavljena djela:
 6. Književni i publicistički radovi, te slike u originalu i reprodukciji Zvonimira Katalenića,
 7. slike u originalu i reprodukciji Joze Kljakovića,
 8. književna djela Gilberta Keitha Chestertona,
 9. književna i druga kulturna djela hrvatskih autora obuhvaćenih istraživačkim projektom “Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama” (Hrvoslav Ban, Vinko Nikolić, dr. Franjo Nevistić, Luka Brajnović, Pavao Tijan i dr.),
 10. književna djela autora vezanih temom i životom sa Zagrebom (Rudolf Habeduš Katedralis, Marija, Tomo i Eugen Kumičić, Tomislav Švacov, Milka Pogačić, Zlatko Milković i dr.)
 11. književna djela “zaboravljenih” hrvatskih književnika (Ema Božičević, Zdenka Smrekar, fra Leonardo Čuturić, Ljubo Brgić, Milivoj Magdić, Vilma Vukelić i dr.)
 12. Spomen galerija “Zvonimir Katalenić” djelovat će u tri postava: stalna izložba književnih i slikarskih djela, prodaja knjiga i prodaja suvenira.
 13. Spomen galerija “Zvonimir Katalenić” organizira posjete poštovatelja u njoj predstavljenih književnika i slikara, okrugle stolove na temu djela predstavljenih književnika i slikara i predavanja o predstavljenim književnicima i slikarima.
 14. Spomen galerija “Zvonimir Katalenić” izdavat će internetski newsletter o svome radu.
 15. O odluci o osnivanju Spomen galerije “Zvonimir Katalenić” obavijestit će se nadležna državna tijela i zainteresirane pravne i fizičke osobe.
 16. Zadužuje se predsjednik udruge Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona za realizaciju ove odluke.

Hrvoje Mirković
predsjednik