Odluka 1 od 8. siječnja 2018.

Udruga – Klub ljubitelja

Gilberta Keitha Chestertona

Zagreb, Četvrte poljanice 8

e-mail: chesterton.klub@gmail.com

mob. 091/3388432 i 091/3388433

Zagreb, 8. siječnja 2018.

 

Odluka

Na sjednici Skupštine udruge Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona, Zagreb, koja je održana 8. siječnja 2018. godine odlučeno je kako slijedi:

  1. Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona prima u pridruženo članstvo pojedinačne štovatelje djela Gilberta Keitha Chestertona.
  2. Svaki poštivatelj djela Gilberta Keitha Chestertona može postati pridruženi član Kluba ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona s plaćanjem ili bez plaćanja članarine ako potpiše pristupnicu.
  3. Mjesečna članarina pridruženih članova Kluba ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona koji plaćaju članarinu, ona iznosi 10,00 kuna.
  4. Pridruženim članovima Kluba ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona, koji ne plaćaju članarinu osigurat će se nabava djela Gilberta Keitha Chestertona, koja tijekom 2018. godine izda nakladna zadruga Ognjište iz Zagreba, ili koja je već ranije izdala uz popust od 10% na redovnu prodajnu cijenu.
  5. Pridruženim članovima Kluba ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona, koji plaćaju članarinu osigurat će se nabava djela Gilberta Keitha Chestertona, koja tijekom 2018. godine izda nakladna zadruga Ognjište iz Zagreba, ili koja je već ranije izdala uz popust od 10%, te dodatni popust od 15% na redovnu cijenu.
  6. Članarina se smatra donacijom za rad Kluba ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona.
  7. Pridruženi članovi imaju pravo na nazočnost svim događanjima: raspravama, predavanjima i sl., a koje organizira Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona o njegovom životu i djelu.

Hrvoje Mirković
predsjednik Skupštine